Kontaktní

HAHN Robotics. Úvodní stránka

Výrobní standardy na celém světě se stále více posouvají vpřed a s nimi i požadavky na užité technologie. Podniky jsou dnes nuceny hledat nové a cenově výhodnější možnosti automatizace výroby a dynamicky tak reagovat na požadavky zákazníků. Proces vyššího stupně automatizace je již v plném proudu a je patrný na trhu práce, u předních průmyslových podniků, ale i všude jinde.

HAHN Robotics Vám již dnes nabízí tato a další užitečná a oborově specifická řešení. HAHN Robotics, next to you.

S inteligentním, kolaborativním robotem Sawyer™ budete připraveni na současné i budoucí výzvy. S dosahem 1260 mm, nosností 4 kg a opakovatelností 0,1 mm při provádění úkolů je již nyní dodáván do předních výrobních podniků všech odvětví o celém světě. Buďte u toho!

Průmysl 4.0.... také ve Vašem odvětví.

Co získáte, když začnete používat inteligentní, kolaborativní roboty v prostředích, která byla doposud považována za neautomatizovatelná? 
Celou řadu výhod - náš kolaborativní robot se snadno přizpůsobuje změnám prostředí, díky své flexibilitě umožňuje rychlou změnu aplikace a plní úkoly podobně jako lidská pracovní síla. Tímto Sawyer™  vyniká v mnoha výrobních aplikacích, které zatím nebylo možno po praktické stránce automatizovat.

Tento model flexibilní výroby se zakládá na bezproblémové spolupráci zaměstnanců a robotů, při níž každý přebírá úkoly, pro které je nejlépe uzpůsoben. S touto osvědčenou strategií může Váš podnik nejen optimálně využít svoje zdroje a zvýšit svou efektivitu, ale zároveň získat konkurenční výhodu. Průmysl 4.0 tak nebude pouze zbožným přáním, ale stabilní realitou. Buďte součástí tohoto vývoje!

Automobilový průmysl a jeho dodavatelé

U výrobců dopravních prostředků se průmyslový roboti používají již mnoho let a svoji práci zde vykonávají v ochranných klecích. Naši roboti jsou oproti tomu koncipováni pro použití v blízkosti lidí a mohou tak v jejich bezprostřední blízkosti např. odebírat díly z dopravníkových pásů nebo ze statických přípravků, případně je tam umisťovat, balit plastové díly nebo obstarávat zkušební pracoviště.

Balení

Vzhledem k nestabilitě výrobních plánů závisejících na zakázkách, kladou podniky v této oblasti více důraz na flexibilitu než na objem a ve věci flexibility jsou naši roboti nedostižitelní. Váš vlastní personál je může rychle a jednoduše přenastavit a bez problémů používat na různých výrobních linkách k balení, plnění strojů nebo obsluhu zkušebních pracovišť.

Zpracování kovů a plastů

Sawyer™ odvádí dobrou práci v kovozpracujícím průmyslu při obsluze strojů, plnění výrobních linek a statických přípravků nebo při manipulaci se surovinami a prefabrikáty. Poradí si však i v oblasti zpracování plastů, počínaje plněním a odebírání dílů z vstřikovacích strojů, sestavováním komponentů např. pro plastový nábytek až po zabalení hotových dílů do blistrů nebo přepravek.

Elektrotechnický průmysl

Citlivé komponenty a časté přestavování u výrobních linek činí z elektrotechnického průmyslu odvětví, které lze jen obtížně efektivně automatizovat. Naši inteligentní, kolaborativní roboti jedou na plný výkon i v tomto prostředí a nabízejí citlivé zacházení a velkou flexibilitu. Jako příklad můžeme uvést nakládání a vykládání stávajících ručně ovládaných zkušebních systémů DPS. Ty je možné pomocí robota Sawyer™  bez velkých nákladů automatizovat.

Talentovaný Sawyer™ – nejlépe vybaven pro Vaše úkoly

Podívejte se na inteligentního, kolaborativního a vysoce adaptabilního robota Sawyer™ v provozu. Jeho samostatný provoz je založen na platformě Intera, jedné z vůbec nejpropracovanějších a nejintuitivnějších softwarových platforem v celém průmyslu. Ta se navíc neustále vyvíjí a nabízí vedle inteligentních a flexibilních možností ovládání také perfektní řešení celé řady požadavků na automatizaci pro daná odvětví.

Zobrazit videa

Důležité termíny a události

Buďte od této chvíle vždy informováni o tom, kde bude společnost HAHN Robotics prezentovat a předvádět inteligentního, kolaborativního robota Sawyer™. Vidět nás můžete na předváděcích akcích, veletrzích a dalších událostech. 

Zobrazení událostí